Ortaklık Yapısı

Şirket, 25 Aralık 2013 tarihinde sermayesini 14.985.000,-TL’dan nakit olarak artırarak 50.000.000,-TL’na çıkarmıştır.

Şirket’in ödenmiş sermayesi 50.000.000 TL olup her biri 1 TL nominal değerli 50.000.000 adet paydan oluşmuştur.

Ortağın Adı, Soyadı/ÜnvanıSermaye Payı (TL)Sermaye Oranı (%)
Deniz Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş. 45,691,690.00 91.38%
Halka Açık Kısım 4,308,310.00 8.62%
Toplam 50,000,000.00 100.00%

İmtiyazlı Paylara ve Payların Oy Haklarına İlişkin Bilgiler

Şirketin 5.000,-TL nominal değerli imtiyazlı (A) tipi pay bulunmaktadır. (A) grubu payların yönetim kurulu üyelerinin seçiminde aday gösterme imtiyazı vardır.

Yönetim Kurulu üyelerinin tamamı (A) grubu pay sahiplerinin gösterdiği adaylar arasından olmak üzere, genel kurul tarafından seçilir.

(A) grubu payların tamamı bilanço tarihi itibarıyla Deniz Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.’nin mülkiyetinde bulunmaktadır.